Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met een doel dat noch commercieel noch zelfstandig is).

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.
Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt vóór het einde van de annuleringstermijn.

De herroeping moet worden gericht aan:
Nierhaus GmbH, Herforder Straße 145, 32105 Bad Salzuflen, Telefoon 05222 59459, Fax 05222 4817, nierhaus@nierhaus.de

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van dit contract terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als je de goederen verstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die door hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Let op:
Retourneer de goederen indien mogelijk als vooruitbetaald pakket in plaats van als vrachtverzameling. Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Retourneer de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingsonderdelen. Als je de originele verpakking niet meer hebt, zorg er dan voor dat deze goed verpakt is om schade tijdens het transport te voorkomen.
De bovenstaande modaliteiten zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.